Longontsteking zonder koorts


Bij longontsteking zijn de luchtwegen en longblaasjes ontstoken door een virus of bacterie. Door deze ontsteking is een van de ziekteverschijnselen van longontsteking – naast hoesten, benauwdheid en een algemeen vermoeid gevoel – koorts.

Hoe ontstaat de koorts bij longontsteking?

Longontsteking wordt meestal veroorzaakt door pneumokokken, soms voorafgegaan door een virusinfectie zoals verkoudheid of griep. De longontsteking begint dan met koud rillingen, pijn in de borst, ophoesten van bruingekleurd slijm én hoge koorts. Deze koorts ontstaat door de ontsteking van de blaasjes en soms ook de luchtwegen.

Waardoor ontstaat er geen koorts?

Meestal wordt bij longontsteking koorts gemeten, dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Bij oudere mensen komt koorts niet altijd voor. Het is helaas nog onduidelijk waardoor deze koorts niet optreedt. Er zijn wel enkele mogelijke verklaringen

• Een veelgehoorde verklaring is die van de koorts onderdrukkende medicijnen. Er zijn diverse pijnstillers (waaronder de veelgebruikte ‘paracetamol’) die een koortsverlagend effect hebben. Veel oude mensen slikken om diverse kleine kwaaltjes dit soort pijnstillers.
• Nog een verklaring is eigenlijk die van ‘de grote onbekende’. Er zijn mensen die in het algemeen geen koorts bij een ontsteking krijgen. Met andere woorden: het is onduidelijk waarom er geen koorts ontstaat bij de longontsteking.

Is er een verschil tussen wel of geen koorts bij longontsteking?

In principe is er geen verschil tussen wel of geen koorts bij longontsteking, immers is er enkel een ziekteverschijnsel niet opgetreden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het al dan niet optreden van pijn in de borstkast. Het enig verschil tussen wel en geen koorts bij longontsteking is dat er soms een verkeerde diagnose wordt gesteld door een huisarts.

Wat te doen als u geen koorts heeft maar wel denkt longontsteking te hebben?

Als u wel andere verschijnselen (hoesten, kortademigheid, slijm, druk op de borstkast, niet diep in kunnen ademen, misselijkheid, maagklachten) ervaart kunt u besluiten naar uw huisarts of een ziekenhuis te gaan voor nader onderzoek. Het is in ieder geval niet verstandig om lang met een onbehandelde longontsteking rond te lopen.

Risico’s wanneer u niet op tijd aan de bel trekt

Wanneer u geen koorts heeft en hierdoor besluit niet naar de dokter te gaan, loop u kans op een zogenaamde ‘verwaarloosde longontsteking’. Hierdoor kan een ingekapselde ontstekingshaard of een septische shock (hierbij komen bacteriën in de loopbaan) ontstaan. U kunt dit dus maar beter voorkomen door toch de huisarts of het ziekenhuis nader onderzoek te laten doen.