Symptomen van longontsteking


De verschijnselen van een longontsteking ontstaan binnen enkele uren en soms binnen enkele dagen. De verschijnselen hangen af van de verwekker en van de leeftijd van de patiënt. Een patiënt met een longontsteking voelt zich vrijwel altijd heel erg moe, slap en lusteloos.

Hoesten is een veelvoorkomende klacht en gaat bij driekwart van de patiënten gepaard met het opgeven van slijm. Hoesten is vaak pijnlijk omdat het slijmvlies van de keel geïrriteerd is. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn op de borst en koorts.

Bij een longontsteking komt slijm vrij. Als dit slijm in de longblaasjes komt, wordt er minder zuurstof opgenomen. Een belangrijke klacht bij een longontsteking is dus kortademigheid, waardoor de ademhaling sneller wordt. Als de zuurstofopname laag is, kan de huid ook blauw gaan kleuren. De blauwe verkleuring is goed te zien aan de vingers, neus, wangen en lippen.

Bepaalde bacteriën kunnen ook klachten buiten de longen geven. Hierbij moet men denken aan diarree, braken en spierpijn.

Oudere mensen kunnen bij een longontsteking een delier krijgen. Dit is een plotseling ontstane, ernstige verwardheid. Ook kan de ziekte ze dusdanig verzwakken dat ze door de benen zakken.

Wanneer de klachten erger worden, kunt u contact opnemen met de (huis)arts. Het gaat dan om klachten als benauwdheid, koorts die niet weggaat of na enkele dagen terugkomt en suf- en verwardheid. Een piepende ademhaling en ademhaling die af en toe stopt zijn ook tekenen dat de longontsteking erger wordt.

Het is van belang contact op nemen met een arts wanneer er sprake is van benauwdheid, verwardheid, koorts die niet weggaat of na een paar dagen ineens terugkomt, koude rillingen en rode vlekjes op de huid. Dit zijn tekenen dat de infectie erger wordt en moeten snel gezien worden door een arts om uit te sluiten dat de infectie in het bloed zit.

Wanneer het hoesten niet weggaat en er sprake is van afvallen of bloed ophoesten, moet de arts opnieuw onderzoeken of er een andere oorzaak te vinden is voor de klachten.