Behandeling en herstel van longontsteking


Behandelen van longontsteking

De bacterie is de meest voorkomende verwekker van een longontsteking dus als de diagnose is gesteld, wordt gestart met antibiotica. Antibiotica werken door de groei van bacteriën te remmen of door ze direct te doden. Er zijn verschillende soorten antibiotica en elk antibioticum werkt tegen een bepaalde groep bacteriën.

Wanneer een antibioticakuur wordt voorgeschreven, is het belangrijk de kuur af te maken. Dit is nog steeds belangrijk wanneer de klachten afnemen want er zitten nog steeds bacteriën in de longen. Wanneer de kuur wordt gestaakt, bestaat de kans dat er opnieuw een longontsteking ontstaat omdat niet alle bacteriën gedood zijn.

Antibiotica kunnen net als alle medicijnen bijwerkingen geven. Bekende bijwerkingen zijn klachten van de maag en darmen en overgevoeligheid. Wanneer er bijwerkingen optreden, is het belangrijk om te overleggen met een arts en niet te stoppen met de kuur.

Herstellen na longontsteking

Gebruikelijk treedt na twee à drie dagen verbetering op. Het hoesten kan echter nog tot een aantal weken na de infectie aanhouden.

Het kan voorkomen dat een bacterie immuun wordt voor een antibioticum. Het middel werkt dan niet meer en dit komt vooral voor bij bacteriën die in het buitenland. Mensen die in het buitenland hebben gereisd, zullen dus vaker worden gecontroleerd door de (huis)arts om te controleren of de medicijnen wel werken.

Antibiotica werken niet tegen een virusinfectie. Een virusinfectie gaat vanzelf over dus medicatie is ook niet nodig. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem worden virussen wel behandeld met antivirale middelen, omdat een infectie dan heftiger kan verlopen.

De behandeling bestaat niet alleen uit het slikken van medicijnen. Het is belangrijk rust te nemen en voldoende te drinken. Bij ernstig zieke patiënten is het soms nodig om extra zuurstof toe te dienen. Tevens zijn deze patiënten gebaat bij fysiotherapie waarbij de patiënt leert hoe het zoveel mogelijk slijm uit de longen krijgt. Roken wordt afgeraden, omdat het hoesten hierdoor erger wordt en langer aanhoudt. Rook in de omgeving irriteert de longen ook.

Bij ernstige pijnklachten kan de patiënt gebruikmaken van pijnstillers die bij de apotheek te verkrijgen zijn.