Beginnende longontsteking


Een longontsteking kan vervelende gevolgen hebben. Wanneer er tijdig ingegrepen wordt kan veel van deze narigheid voorkomen worden. In dit bericht is meer te lezen over de eerste symptomen van een longontsteking. Ook krijgt u informatie over hoe u hierop moet reageren.

Symptomen van beginnende longontsteking

Over het algemeen zijn de symptomen van beginnende longontsteking hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Soms komt er ook al (lage) koorts op en moet u zweten. In de beginfase lijkt longontsteking wel wat op verkoudheid of een lichte griep. Wanneer u echter last heeft van kortademigheid is dit afkomstig uit de longen en zou u longontsteking kunnen hebben. Het is in dit geval belangrijk om naar de huisarts te gaan zodat deze uw longen kan beluisteren. De huisarts kan ook naar de verschillende oorzaken kijken met betrekking tot beginnende longontsteking.

Hoe kan een longontsteking ontstaan?

Over het algemeen wordt longontsteking veroorzaakt door een virus. In dit geval is er sprake van een influenza-virussoort, een adenovirus of het respiratoir syncytieel. Bij de virale verwekker verloopt de longontsteking niet zo vervelend. Door al bij een beginnende longontsteking in te grijpen zal u in deze gevallen dus amper laste hebben van de ontsteking.

Er zijn echter ook diverse micro-organismen die een longontsteking kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn de bacterie Streptococcus pneumoniae en diverse atypische verwekkers (deze veroorzaken longontsteking weer via een virus).

Als laatste kan ook een schimmel longontsteking veroorzaken. Dit komt echter vrij weinig voor. De kans op deze manier van besmetting is hoger bij mensen die een chemokuur achter de rug hebben, aids hebben of regelmatig drugs gebruiken of gebruikten. Longontsteking kan dus in zeldzame gevallen ook via voedsel of voorwerpen veroorzaakt worden.

Medicatie bij een beginnende longontsteking

Wanneer u naar de huisarts bent geweest en u blijkt een beginnende longontsteking te hebben, kan deze tijdig antibiotica voorschrijven. Met deze antibiotica kan de longontsteking in een vroeg stadium worden aangepakt en zult u zich binnen enkele dagen alweer beter voelen. Wel kunt u zich enkele dagen hierna nog wat slapjes voelen. De antibioticakuur duurt over het algemeen maar drie tot vijf dagen, afhankelijk van de ernst van de ontsteking en klachten.

Wat kunt u voorkomen door snel in te grijpen?

Door al bij een beginnende longontsteking in te grijpen voorkomt u de zogenaamde ‘Verwaarloosde longontsteking’. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld een ingekapselde ontstekingshaard of een septische shock.